1. Загальні положення

1.1. Внутрішні правила проживання у готелі “Рубель”, надалі – Правила, регламентують основні вимоги щодо користування готелем “Рубель” (надалі – Готель), що здійснює діяльність на території України у сфері надання послуг з тимчасового розміщення (надання готельних послуг) споживачам, регулюють відносини між споживачами (фізичними особами, які проживають у Готелі або мають намір скористатися готельними послугами) та готелем “Рубель”, виконавцем цих послуг.

Споживач зобов’язаний дотримуватись цих Правил проживання у готелі та внутрішніх правил, що застосовуються в діяльності Готелю.

1.2. У своїй діяльності готель “Рубель” керується Законом України “Про туризм”, “Правилами користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг”, затвердженими наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004р. №19, цими Правилами, а також іншим чинним законодавством України.

1.3. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

готель – готель “Рубель” є готельним комплексом, що складається з номерів та надає готельні послуги з тимчасового проживання та обслуговування;

споживач – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити готельні послуги для власних (побутових) потреб;

замовник – фізична або юридична особа, в тому числі суб’єкт туристичної діяльності (туроператор, турагент), що укладає з Готелем відповідний договір про надання готельних послуг від імені та на користь споживача й здійснює оплату (надає гарантії щодо здійснення оплати за цим договором);

готельні послуги – дії (операції) Готелю з розміщення споживача шляхом надання готельного номера для тимчасового проживання, а також інша діяльність, пов’язана з розміщенням та тимчасовим проживанням. Готельні послуги складаються з основних та додаткових послуг, що надаються споживачу при розміщенні та проживанні в Готелі;

основні послуги – обсяг послуг Готелю (проживання), що включається до вартості номеру й надається споживачеві відповідно до укладеного договору;

додаткові послуги – обсяг послуг Готелю, що не належать до основних послуг готелю, а замовляються та сплачуються споживачем додатково;

номер – окреме вмебльоване приміщення, що складається з однієї або декількох кімнат, обладнаних для тимчасового проживання;

місце (ліжко-місце) – частина площі номера з ліжком, постільною білизною, рушниками та іншим інвентарем, призначена та придатна для проживання однієї особи;

бронювання – процес замовлення замовником (споживачем) основних та/або додаткових готельних послуг у певному обсязі з метою їх використання в обумовлені терміни конкретним споживачем або групою споживачів;

гарантоване бронювання – бронювання, гарантоване попередньою оплатою послуг або даними кредитної картки;

негарантоване бронювання – замовлення послуг без їх попередньої оплати, за умови наявності вільних місць при поселенні в Готель;

підтвердження заброньованих послуг – згода Готелю щодо виконання замовленого переліку основних та додаткових послуг згідно із заявкою;

відмова в бронюванні послуг – відмова Готелю в бронюванні основних та/або додаткових послуг Готелю у визначений договором термін;

анулювання замовлення – відмова замовника від заброньованих послуг;

своєчасне анулювання замовлення – відмова замовника (споживача) від використання заброньованих послуг не пізніше ніж одну доби до дати запланованого заїзду або в обумовлені договором терміни;

пізнє анулювання замовлення – анулювання в термін, не пізніше ніж за одну добу до дати запланованого заїзду або в обумовлені договором терміни;

неприбуття – фактичне неприбуття споживача, групи споживачів до Готелю в день заїзду або ануляція заброньованих послуг менше ніж за 24 години до вказаної дати поселення

дата заїзду – дата прибуття споживача до Готелю;

дата виїзду – дата виїзду споживача із Готелю;

ранній заїзд – заїзд споживача до Готелю до розрахункової години;

ранній виїзд – виїзд споживача раніше заброньованої дати;

пізній заїзд — заїзд споживача пізніше розрахункової години чи заброньованої дати;

пізній виїзд – виїзд споживача з Готелю після розрахункової години в день виїзду;

розрахункова година – година, яка встановлена в Готелі і при настанні якої споживач повинен звільнити номер у день виїзду й здійснити повний розрахунок з Готелем за одержані послуги;

штрафні санкції – штраф, який сплачується договірною стороною у випадку порушення нею вимог, обумовлених договором або чинним законодавством.

1.4. Режим роботи Готелю цілодобовий.

1.5. Персонал, що бере безпосередню участь у прийомі та обслуговуванні споживачів, має відповідну професійну підготовку, володіє іноземними мовами в необхідному обсязі, та повинен додержуватись правил професійного етикету (бути ввічливим, люб’язним, мати охайний вигляд).

1.6. Персонал,  який  бере безпосередню участь у прийманні та обслуговуванні споживачів, проходить медичне  обстеження, результати  якого  відображаються  в  особових  медичних  книжках. Особова медична  книжка  пред’являється  для  контролю  на  вимогу представників установ державної санітарно-епідеміологічної служби.

1.7. У Готелі використовуються мийні засоби, що дозволені Міністерством охорони здоров’я України та мають сертифікат відповідності.

1.8. Матеріально-технічне оснащення й мінімальний перелік послуг, що надаються Готелем, відповідають вимогам, встановленим стандартами та іншими нормативно-правовими актам.

1.9. Готель має внутрішні правила проживання в готелі (ці Правила), а також книгу відгуків і пропозицій, які знаходяться на рецепції Готелю, інші правила.

1.10. Готель має журнали реєстрації інструктажу працівників з питань охорони праці.

1.11. Якщо споживач неодноразово порушує Правила проживання у готелі та/або Правила пожежної безпеки, інші правила, що призводить до матеріальних збитків, та/або створює незручності для інших споживачів, Готель має право відмовити у поселенні або розірвати договір (здійснити виселення).

1.12. Готель гарантує гостям дотримання конфіденційності. Споживачі Готелю беруть до уваги і не заперечують проти використання на території Готелю системи відеоспостереження за винятком туалетних кімнат і готельних номерів. Готель залишає за собою право надавати на запит уповноважених державних органів всі необхідні їм відомості та інформацію.

1.13. Паління в Готелі заборонено. Адміністрація Готелю залишає за собою право накласти на гостей штраф за порушення норм протипожежної безпеки, паління в недозволених місцях та непокору законним вимогам адміністрації.

1.14. Відгуки та пропозиції по роботі Готелю можна залишити у адміністратора Готелю або на сайті готелю http://rubel.net.ua/.

1.15. Відвідування сторонніми особами проживаючих у номері здійснюється виключно за згодою адміністрації Готелю. Проживаючі у Готелі несуть повну відповідальністю за шкоду (збитки), завдані Готелю їх  відвідувачами.

  1. Інформація про послуги

2.1. Готель доводить до споживачів відомості про найменування й місцезнаходження юридичної особи, категорію готелю та іншу необхідну інформацію.

2.2. Готель надає споживачам необхідну, достовірну, доступну, своєчасну інформацію про готельні послуги. Інформація доводиться до відома споживача у доступній наочній формі  і розміщується на рецепції готелю.

2.3. Перелік основних послуг, що входять до ціни номеру:

–  проживання.

У вартість всіх номерів включено цілодобове користування послугою Wi-Fi.

2.4.   Готель надає споживачу без додаткової оплати такі види послуг:

– виклик швидкої допомоги;

– доставка в номер кореспонденції.

2.5. Готель забезпечує наявність у  кожному  номері внутрішніх   правил  проживання  у  Готелі (цих Правил),  правил  протипожежної безпеки та інструкції щодо дій  в  екстремальних  умовах,  перелік додаткових послуг та прейскурант цін на них,  відомості про роботу закладів (підприємств) громадського харчування, торгівлі, зв’язку, побутового   обслуговування  та  інших,  що  розміщені  у  Готелі, внутрішній телефонний довідник.

2.6. Збитки, завдані споживачу послугами, що надані Готелем і були придбані в результаті недобросовісної інформації (реклами), підлягають відшкодуванню Готелем у повному обсязі.

 

  1. Порядок бронювання номерів, укладання договору на готельне обслуговування та оплати послуг

3.1. Готель має право укладати договір з замовником (споживачем) на бронювання номерів (місць) шляхом підписання його двома сторонами, а також шляхом прийняття заявки на бронювання за допомогою поштового, телефонного, факсимільного або іншого зв’язку (засобів електронної пошти, через сайт готелю, тощо), який дозволяє достовірно встановити належність заявки споживачу або замовнику. Договір вважається укладеним й бронювання номеру здійснюється тільки в разі письмового акцепту Готелем направленої йому заявки на бронювання та досягнення сторонами згоди в обумовленій формі щодо всіх істотних умов.

3.2. При бронюванні номера (місця) готель може запросити передоплату за надання готельних послуг. У разі відмови споживача оплатити броню, його розміщення у Готелі проводиться у порядку загальної черги.

Передоплата враховується в оплату готельних послуг при остаточному розрахунку, якщо інше не обумовлено укладеним із замовником договором.

При бронюванні та попередній оплаті через сайт Готелю замовник (споживач) при поселенні в Готель зобов’язаний надати платіжну картку для її авторизації.

При неприбутті споживача до 18:00 (час анулювання) в день замовленого прибуття замовлення анулюється, якщо бронювання номера (місця) не було підтверджено.

Якщо заброньовані номера (місця) не були підготовлені вчасно до заселення, плата за їх бронювання не стягується.

При запізненні гостя (споживача) більш ніж на одну добу гарантована бронь анулюється, а здійснена передоплата за проживання поверненню не підлягає.

У разі раннього виїзду Гостя або пізнього анулювання броні, Готель не повертає здійснену ним передоплату за проживання.

3.3. В разі анулювання замовлення пізніше ніж за три доби до дати поселення або фактичного неприбуття в Готель із споживача (замовника) стягується штраф в розмірі добової вартості проживання. Споживач надає Готелю право здійснити зарахування (списання) суми штрафу в розмірі добової вартості проживання із попередньо оплачених споживачем коштів при замовленні послуг.

3.4. Договір про надання основних готельних послуг може бути укладеним замовником на користь споживача за дорученням останнього.

3.5. Готель має право застосовувати вільні ціни і тарифи, та систему знижок на всі послуги, що надаються, за винятком тих, стосовно яких здійснюється державне регулювання цін та тарифів.

3.6. Ціна номера (місця), вартість додаткових послуг, у т.ч. бронювання  встановлюються Готелем самостійно, форма оплати визначається договором між споживачем/замовником та Готелем.

Готель застосовує добову оплату готельних послуг та визначає перелік основних послуг, які входять у ціну номера (місця в номері).

3.7. Договір про надання основних готельних послуг споживачу вважається укладеним після оформлення документів на проживання (заповнення та підписання реєстраційної картки, анкети клієнта тощо) та засвідчується розрахунковою квитанцією або іншими розрахунковими документами, якими підтверджується укладення Договору і містить у собі.

Типовий договір про надання готельних послуг із Готелем розміщений на сайті готелю http://rubel.net.ua/, є публічним договором та договором про приєднання.

Заповненням або підписанням реєстраційної картки, або анкети клієнта, або бронюванням послуг Готелю або оплатою послуг Готелю в будь-який спосіб тощо, Споживач підтверджує факт укладення Договору про надання готельних послуг на основі Типового договору про надання готельних послуг із Готелем, розміщеного на сайті готелю http://rubel.net.ua/ (публічний договір та договір про приєднання).

3.8. Договір про надання готельних послуг може бути укладений на визначений або невизначений термін.

3.9. При укладанні договору на невизначений термін погодженим вважається найбільш короткий термін, як правило одна доба; дія договору в такому разі завершується о 12.00 дня, наступного за днем прибуття споживача. Про свій намір продовжити термін перебування споживач зобов”язаний повідомити рецепцію Готелю до 10.00 в день виїзду. При цьому строк перебування в Готелі продовжується при наявності вільних місць.

3.10. Плата за надання готельних послуг стягується відповідно до єдиної розрахункової години – 12-ї години поточної доби за місцевим часом.

Готелем установлені наступні година заїзду та розрахункова година:

– година заїзду – з 14:00;
– розрахункова година (година виїзду) – до 12:00.

При проживанні в Готелі менше однієї доби, Готель стягує плату за одну добу незалежно від часу розміщення .

3.11. У разі заїзду в Готель з 0:00 до 12:00 (ранній заїзд) або виїзду з готелю з 12:00 до 24:00 (пізній виїзд) із споживача стягується додаткова плата у розмірі 50% вартості проживання в номері/місці за одну добу згідно з діючим тарифом.

Ранній заїзд або пізній виїзд надається Гостям тільки за наявності в Готелі вільних місць і відсутність заявок на аналогічні дати у відповідність з прейскурантом Готелю.

3.12. При розміщенні дітей віком до п’яти років в одному номері з батьками, без надання окремого місця, плата за проживання дітей не стягується (крім послуг, що не входять у вартість номеру).

3.13 При розміщенні дітей віком від п’яти до дванадцяти років з батьками за надання окремого місця в номері стягується плата в розмірі 50% вартості ліжко-місця (без вартості сніданку).

3.14. За весь період проживання в Готелі споживач оплачує туристичний збір в розмірі одного відсотка від вартості проживання за вирахуванням ПДВ. Від сплати туристичного збору, за умови пред’явлення підтверджуючих документів, звільняються: особи, які постійно проживають, у тому числі на умовах найму, на території Яремчанської міської ради; особи, які прибули у відрядження; інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); ветерани війни; учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; учасники АТО.

3.16. Оплата вартості міні-бару та послуг зв’язку (у тому числі міських, міжміських, міжнародних телефонних переговорів), за винятком дзвінків за внутрішніми номерами Готелю, оплачуються споживачем під час виїзду за тарифами готелю.

3.17. Передоплата 30% не повертається в разі відміни бронювання пізніше ніж 60 днів.

 

  1. Порядок надання послуг.

4.1. Номер (місце) в Готелі надається споживачу при пред’явленні документу, який засвідчує особу, та заповненої і підписаної реєстраційної картки (анкети) встановленого зразка.

Документами, що посвідчують особу, є:

– паспорт громадянина України;
– закордонний паспорт, дипломатичний чи службовий паспорт;
– посвідчення особи моряка;
– посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є громадянином України;
– національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, та віза на право перебування в Україні (якщо інше не передбачено чинними двосторонніми угодами);
– свідоцтво про народження неповнолітніх, які не досягли 16 років;
– посвідчення водія;
– для військових – особове посвідчення або військовий квиток;
– посвідчення, яке видане за місцем роботи споживача та ін.

Адміністрація Готелю залишає за собою право відмовити у наданні послуг Гостям, якi не пред’явили посвідчення особи або відмовилися здійснити оплату або відмовились заповнити (підписати) анкету.

Готель зобов’язаний надати пільги тим категоріям споживачів, для яких такі пільги передбачені, в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством.

4.2.Після оформлення документів на проживання у Готелі та оплати готельних послуг споживачу видається документ про оплату за послуги і ключ від номера. У випадку втрати споживачем ключа, останній сплачує вартість ключа згідно прейскуранту.

4.3. Споживач має право розірвати договір про надання готельних послуг у будь-який час за умови оплати фактично наданих Готелем послуг.

4.4. Готель має право розірвати договір (здійснити виселення), якщо споживач:

– порушує ці Правила, інші правила, встановлені готелем, умови типового договору тощо, що призводить до матеріальних збитків та/або створює незручності для інших споживачів;
– не сплачує, несвоєчасно та/або не в повному обсязі сплачує вартість готельних послуг;
– порушує громадський правопорядок;
– порушує тишу з 23-00 до 7-00 годин.

4.5. Готель має право відмовити в поселенні у наступних випадках:

– у споживача відсутні документи, або ж документи недійсні чи прострочені, є підозри на те, що документи фальшиві;
– у відвідувача неохайний, брудний зовнішній вигляд, він знаходиться в нетверезому стані, неадекватно, агресивно поводиться;
– відвідувач відмовляється дотримуватись правил проживання в Готелі;
– споживач внесений у список небажаних відвідувачів;
– в інших випадках, передбаченим законодавством України.

У спірних випадках питання вирішує адміністрація готелю. Готелем ведеться облік небажаних відвідувачів.

4.6. Готель повинен забезпечити:

– цілодобове оформлення споживачів, які прибувають та вибувають із Готелю;
– умови для спокійного відпочинку;
– безпеку перебування та конфіденційність інформації щодо особи проживаючого;
– професійність при наданні готельних послуг;
– прибирання номерів або ремонтні роботи в момент відсутності проживаючого або з його дозволу;
– належний технічний сервіс, у випадку неможливості усунення пошкоджень надання іншого номеру;
– зміну постільної білизни, рушників та туалетних речей за бажанням гостя, але не менше двох разів на тиждень;
– комплектність і справність обладнання в номері, а також якість підготовки номера під заселення.

4.7. За бажанням споживача Готель зобов’язаний надати споживачу без додаткової оплати такі види послуг:

– виклик швидкої допомоги;
– доставка в номер кореспонденції;
– побудка у визначений час;
– збереження у сейфі Готелю цінностей споживача, за виключенням зброї та заборонених предметів;
– виклик таксі.

4.8. Готель відповідає за схоронність речей, внесених до Готелю споживачем, який проживає у ньому. Річ вважається такою, що внесена до Готелю, якщо вона передана працівникам Готелю або знаходиться у відведеному для споживача приміщенні.

Готель відповідає за втрату грошей, інших цінностей (цінних паперів, коштовностей) лише за умови, що вони були окремо передані Готелю на зберігання.

4.9. У разі втрати чи пошкодження речі споживач повинен негайно повідомити про це рецепцію Готелю. Якщо до закінчення терміну проживання споживач не пред’явив свої вимоги до Готелю, вважається, що його речі не були втрачені чи пошкоджені.

4.10. У випадку виявлення забутих речей Готель зобов’язаний негайно повідомити про це власника речей, за умови, що він відомий. Забуті речі зберігаються у Готелі протягом шести місяців, після чого передаються у відповідні державні органи для реалізації або знищуються, про що складається акт установленої форми.

4.11. В цілях забезпечення безпеки споживачів, відвідувачів (гостей) та працівників готелю в Готелі ведеться відеоспостереження у місцях загального користування. Підписанням реєстраційної картки (анкети) споживач погоджується із використанням в Готелі системи відеоспостереження.

4.12. Підписанням реєстраційної картки споживач надає Готелю згоду на збір, обробку та використання його персональних даних з метою забезпечення реалізації господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та статистики тощо відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

4.13. Споживач зобов’язаний:

– дотримуватись цих Правил, інших правил встановлених Готелем, типовим договором тощо;
– дотримуватись правил пожежної безпеки;
– дотримуватись чистоти в номері та місцях загального користування;
– не здійснювати своїми діями шум, перевищуючий допустимі норми;
– не використовувати кип’ятильники, праски та інші електроприлади, що не належать до обладнання номера;
– при виході з номеру перевірити, чи зачинені двері, ключі здати на рецепцію Готелю;
– відшкодувати збитки у разі втрати або пошкодження майна готелю в порядку згідно з чинним законодавством України.

4.14. Споживач не має права передавати номер, в якій він поселений, іншим особам.

4.15. Відвідувачам дозволяється знаходитися в номерах Готелю за згодою проживаючих та з дозволу адміністрації Готелю в період з 10:00 до 22:00. За дії відвідувача відповідає особа, яка проживає в номері Готелю. Адміністратор готелю має право перевірити документи, що посвідчують особу відвідувача.

4.16. Вхід з домашніми тваринами на територію Готелю та місця загального користування категорично заборонено.

4.17. Зберігання громіздких речей, вибухових, отруйних, пожежонебезпечних речовин, зброї у номерах, сейфах та на території Готелю категорично заборонено.

4.18. Стріляння в т.ч. з пневматичної зброї, феєрверки, застосування піротехніки, розведення вогнищ на території Готелю суворо заборонено.

4.19. Куріння тютюнових виробів в Готелі забороняється, за винятком спеціально відведених для цього готельних номерах та місцях. За паління в приміщеннях Готелю накладається штраф в розмірі 500 грн.

4.20. На території Готелю та в готельних номерах забороняється будь-яка відео- та фотозйомка.

4.21. Без згоди споживача/замовника Готель не має права надавати додаткові послуги, які не включені у договір.

4.22. У закладах (підприємствах) громадського харчування, зв’язку та побутового обслуговування, розміщених  у Готелі, особи, які проживають у готелі, мають право на обслуговування у першу чергу.

 

  1. Відповідальність Готелю і споживачів під час надання готельних послуг

5.1. Готель зобов’язаний забезпечити якісне надання готельних послуг згідно з вимогами чинного законодавства, “Правил користування готелями та аналогічними засобами розміщення”, цих Правил та Договору.

5.2. За умови невиконання повністю або частково договірних зобов’язань, пов’язаних з наданням готельних послуг, винна сторона відшкодовує іншій стороні завдані цим збитки.

5.3. В разі неможливості (відмові) виконати умови попередньо укладеного Договору зі споживачем/замовником щодо надання готельних послуг Готель зобов’язаний, на вимогу споживача, забезпечити його розміщення в іншому готелі, розташованому в даній місцевості, що надає послуги рівноцінної або вищої якості. Додаткові витрати у зв’язку із цим покриваються Готелем.

5.4. Готель повинен ужити заходів щодо усунення недоліків наданої послуги протягом трьох годин з моменту пред’явлення споживачем відповідної вимоги.

Готель приймає, розглядає й усуває претензії, скарги тільки під час перебування споживача у готелі. Після від’їзду споживача з Готелю претензії та скарги не розглядаються.

5.5. Споживач має право розірвати договір про надання готельних послуг і відповідно до чинного законодавства вимагати повного відшкодування збитків, якщо Готель в установлений термін не усунув недоліки. Споживач не має вимагати відшкодування збитків у випадку порушення ним “Правил користування готелями та аналогічними засобами розміщення”, цих Правил та Договору тощо.

5.6. Готель відповідно до чинного законодавства України несе відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю або майну споживача, що виникла у зв’язку з недоліками при надання послуг. Готель не несе відповідальності за недоліки в наданих послугах, якщо доведе, що вони мали місце з вини самого відвідувача (гостей відвідувача) чи в результаті дії непереборної сили.

5.7. Відшкодування збитків, що були заподіяні споживачем у зв’язку з втратою або пошкодженням майна Готелю, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

5.8. У разі втрати, знищення або пошкодження майна Готелю, споживач зобов’язаний відшкодувати його вартість, згідно ринкових цін, встановлених на момент втрати, знищення або пошкодження такого майна.

5.9. За несвоєчасне прибуття в готель, або у випадку не заселення Гостя в готель або заселення днями пізніше, грошові кошти, сплачені споживачем, не повертаються.

 

  1. Контроль за дотриманням Правил

6.1. Контроль за дотриманням Готелем цих Правил здійснюють місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, центральний орган виконавчої влади з питань туризму та інші центральні органи виконавчої влади в межах їх компетенції.

6.2. За порушення санітарних вимог або надання готельних послуг, що не відповідають вимогам нормативних документів стосовно безпеки для життя, здоров’я та майна споживачів і навколишнього природного середовища, Готель несе відповідальність згідно із чинним законодавством.

6.3. Готель зобов’язаний здійснювати контроль за додержанням персоналом цих Правил. У разі порушення Правил винні особи несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

  1. Правила проживання гостей з тваринами

7.1. Тваринами в Готелі визнаються домашні тварини дрібних і середніх порід. Готель залишає за собою право визначати, чи можливе проживання даної домашньої тварини в номері.

7.2. У Готелі дозволено проживання людей з обмеженими можливостями та обслуговуючими їх потреби тваринами (собаки- поводирі або інші тварини).

7.3. Дозволено перебування на території Готелю тварин спеціальних міліцейських підрозділів (охоронні собаки, собаки-нюхачі та ін.)

7.4. При поселенні в Готель з домашніми тваринами гість зобов’язаний ознайомитися з «Правилами проживання гостей з тваринами» і поставити підпис, що підтверджує згоду з даними правилами.

7.5. Гість зобов’язаний привезти з собою спеціальний килимок або спеціальну клітку для домашньої тварини.

7.6. Гість зобов’язаний вигулювати собак середніх і великих розмірів тільки в намордниках.

7.7. Вигул домашніх тварин на території готелю заборонений.

7.8. Для годівлі домашніх тварин гість зобов’язаний привезти з собою спеціальний посуд.

7.9. Для туалету домашніх тварин гість зобов’язаний привезти з собою спеціальні лотки.

7.10. Годувати домашніх тварин з посуду, що належить Готелю, суворо забороняється.

7.11. За відсутності спеціальної клітки для домашньої тварини забороняється залишати домашніх тварин без нагляду господарів в номері Готелю, холі на території Готелю.

7.12. Забороняється брати з собою домашніх тварин в ресторан, бар та інші місця загального користування.

7.13. Забороняється мити домашніх тварин в душових кабінах номерів, використовувати рушники, простирадла та інші постільні приналежності, що належать готелю.

7.14. Забороняється вичісувати домашніх тварин в номері Готелю і холі Готелю.

7.15. Гість зобов’язаний забезпечити відсутність домашньої тварини під час прибирання номера співробітниками Готелю або проведення ремонтних робіт в номері.

7.16. При поселенні в Готель з домашнім улюбленцем, гість зобов’язаний внести грошовий депозит у розмірі ціни номеру за можливі ризику пошкодження готельного майна. При відсутності збитків, по закінченні проживання в Готелі, грошовий депозит повертається. У разі випадку більш глибокого пошкодження готельного майна гість зобов’язаний внести додаткові грошові кошти, щоб покрити наслідки збитків.

7.17. Готель залишає за собою право розірвати угоду з гостем, який проживає з тваринами:

– у разі порушення правил проживання;
– у разі агресивної, неадекватної, галасливої поведінки домашньої тварини.

7.18. Тварина може перебувати без повідка лише в межах житлового номера, в якому проживають його господарі.

7.19. Забороняється вільне пересування тварин без повідка в громадських зонах – холах і коридорах Готелю тощо

 

  1. Додаткові умови

. 8.1. Споживач зобов’язаний:

8.1.1. дотримуватись порядку в Готелі, викидувати сміття виключно у спеціально відведених для цього місцях;

8.1.2. дбайливо ставитися до майна Готелю;

8.1.3. не вчиняти дій, що порушують спокій та заважають іншим Споживачам;

8.1.4. дотримуватися правил Пожежної безпеки, безпеки проживання тощо;

8.1.5. не допускати сторонніх осіб у номер без відома адміністрації Готелю та/або у невстановлений для відвідування час;

8.1.6. при виході з номеру: закрити водопровідні крани, закрити вікна та двері балкону, вимкнути світло та апаратуру, що знаходиться в номері, зачинити двері номеру на замок тощо;

8.1.7. при виході за територію Готелю передавати ключ від номеру черговому адміністратору для зберігання до повернення Споживача;

8.1.8. при виїзді з Готелю у повному обсязі розрахуватися за всі надані послуги і здати ключ від номеру черговому адміністратору;

8.1.9. у разі пошкодження майна Готеля гість у повному обсязі компенсує його у відповідності з внутрішніми документами Готелю;

8.1.10.  у разі розміщення у номері домашніх тварин сплатити встановлену Готелем додаткову плату.

8.2. З метою забезпечення порядку та безпеки в готелі Споживачу протягом проживання у Готелі забороняється:

8.2.1. залишати у номері сторонніх осіб на період своєї відсутності, а також передавати їм ключ від номера;

8.2.2. виносити ключ від номеру за межі території Готелю;

8.2.3. зберігати у номері громіздкі предмети, легкозаймисті, вибухові та вогненебезпечні речовини і предмети;

8.2.4. користуватися нагрівальними приладами;

8.2.5. викидати сміття, інші предмети через балкони, вікна Готелю. У разі порушення даного пункту Правил на порушника накладається штраф у розмірі 500,00 грн. (п’ятсот гривень);

8.2.6. палити в номерах, холах і приміщеннях Готелю;

8.2.7. заносити на територію Готелю і зберігати в номері матеріали і предмети, якi небезпечні для життя і здоров’я оточуючих;

8.2.8. переставляти і виносити меблі з номера Готелю;

8.2.9. порушувати загальновизнані норми поведінки, в т.ч. перебувати на території Готелю під дією наркотичних засобів тощо.

8.2.10. проявляти агресію або дії, які загрожують безпеці здоров’я або майна інших осіб;

8.2.11. заподіювати шкоду майну готелю;

8.2.12. розміщувати в номері гостей без згоди Адміністрації Готелю, після 22:00 без оплати та реєстрації їх перебування в Готелі.